Str. Condorilor, nr. 8 - Bacau

Tel/Fax : 0234.557.900

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" BACĂU

 

ERASMUS +

________________________________________________________________________________

Erasmus+  la Liceul Teoretic „Henri Coandă”

         În perioada 01.09.2017 – 01.11.2018, la Liceul Teoretic „Henri Coandǎ” din Bacǎu s-a derulat proiectul europeanErasmus+, acțiunea-cheie KA1, „Strategii didactice moderne pentru combaterea eșecului, abandonului școlar și ameliorarea fenomenului de excludere socială”, pentru care a primit o finanțare de la Comisia Europeană în valoare de 19660 Euro. Acest proiect a fost rezultatul preocupării noastre de a face școala mai atractivă, prin implementarea de mijloace moderne  și metode  activ-participative de predare, precum și prin exploatarea unor metode, mijloace și instrumente specifice la toate orele de curs, prin care să-i ajutăm pe elevi să se cunoască, să se valorizeze obiectiv, să-și activeze potenţialul interior pentru a obține succesul școlar, Ne dorim ca îmbunătăţirea competenţelor profesionale, psihopedagogice, sociale, TIC, de utilizare a limbilor străine,  ale întregului corp profesoral,  să facă din școala noastră o unitate de referință în pregătirea tinerilor, care să le ofere, în final,  şanse reale și egale de integrare pe piața muncii, iar instituția noastră consideră că implicarea în proiectele europene si/sau internaționale va face posibilă realizarea acestor deziderate.

Obiectivul general al proiectului este modernizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, prin aplicarea unor metode inovative și creative la clasă, introducerea noilor tehnologii, creșterea calității serviciilor, atractivității școlii și internaționalizarea instituției noastre de învățământ.


Scopul proiectului: formarea unei echipe de specialişti care să dobândească experiență profesională într-un context internațional și astfel să contribuie printr-un plan coerent la ameliorarea absenteismului, eșecului și/sau abandonului și nu în ultimul rând la creșterea performanțelor școlare ale elevilor noștri.

Mai multe aici

 
Mobilitati, activitati, diseminari in cadrul proiectului
Data
1
24.05.2018
2
Praga 15-19.09.2018
3
Portugalia 09-13.06.2018
4
Atena 6 -10.08. 2018
5
Malta 12-16. 03 2018
6
Sesimbra 23-28.2018
7
Brussels 23-27.04.2018

 

Materiale-suport pentru completarea informațiilor de la cursurile Erasmus+, care pot ajuta în realizarea unor lecții/ore de consiliere mai atractive și mai eficiente.

1 84_Checklist_and_Recommendations_EN
pdf
2 Cooperative Teaching Handbook
pdf
3 ESL - Identification and coping with students at risk_ Communication strategies for conflict prevention (4)
pdf
4 ESL_ Multiculturalism_ Mindfulness, emotional and social learning (1) (1)
pdf

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

______________________________________________________________________

 

 

Informatii contact:

Liceul "Henri Coanda" Bacau.

Str. Condorilor, nr. 8, Bacau, jud. Bacau

Telefon/fax:

Director: +40234.556.900

Contabilitate: +40234.557.223

e-mail: hcoandabacau@gmail.com

ERASMUS +